Anket

Ortaklık Yapısı

Halka Arz Sonrası Hissedarlık Yapısı

Pay Sahibi Grubu Tutar (TL) Oran (%) Toplam (%)
 
Uygar Saral A 31.216.953 3,29 25,5
B 62.433.911 6,57
C 148.545.136 15,64
 
Müşerref Sezen Saral A 20.390.218 2,15 19,75
B 40.780.435 4,29
C 126.419.347 13,31
 
Fatma Sibel Sungur A 13.522.827 1,42 13,1
B 27.045.653 2,85
C 83.841.520 8,83
 
Yusuf Çelenk A 3.956.522 0,42 10,4
B 7.913.044 0,83
C 86.930.434 9,15
 
Aziz Köseoğlu A 5.440.218 0,57 5,26
B 10.880.435 1,14
C 33.729.347 3,55
 
Süreyya Saral A 2.060.218 0,22 1,99
B 4.120.435 0,43
C 12.773.347 1,34
 
Cevdet Saral A 1.413.044 0,15 1,37
B 2.826.087 0,3
C 8.760.869 0,92
 
Halka Açık C 215.000.000 22.63 22,63
 
TOPLAM   950.000.000 100 100
Yukarı git