0%

Yapay Zekâya Dair Bilinmeyen Bazı Özellikleri

Çağımızın en gelişmiş teknolojilerinden biri olan yapay zekânın çeşitli işlevleri gerçekleştirebilmesi sunduğu avantajların daha fazla olmasını sağlıyor. Farklı teknoloji ve yöntemler ile birlikte çalışan yapay zekânın pek çok alanda kullanılabilmesi mümkün. 

  • Analitik model oluşumunu otomatik bir hale getirebilen ve bunu makine öğrenimi sayesinde gerçekleştirebilen yapay zekâ farklı bir programlama işlemine ihtiyaç duymadan fizik yöntemlerini, istatistiki bilgileri ve geniş sinir ağlarını kullanarak elde ettiği verilerde yer alan iç görüleri bulabilme özelliğine sahip. 
  • Harici girişlere verdiği cevaplar ile bilgilerin işlenmesini sağlayan ve bilgiler arasında veri aktarımı bulunan birimlerden meydana gelen yapay sinir ağı içeriklerini kullanan yapay zekâ; bu yöntem sayesinde gerekli olan bağlantıların bulunmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda birden fazla geçiş yaparak verilerden anlam elde edilmesini sağlayabiliyor. 
  • Derin öğrenme teknolojisine dayalı olan yapay zekâ; birçok veri biriminde bulunan karmaşık haldeki modelleri öğrenebilmek amacı ile gelişmiş hesaplamaların yanı sıra eğitim tekniklerinden de faydalanır. Bu sürecin başlangıcından sonuna kadar büyük sinir ağlarının haricinde oldukça fazla sayıdaki işlem biriminin katmanlarından yarar sağlar. 
  • İnsan türevi etkileşimlerin makinelere aktarılmasına da imkân veren yapay zekâ bu işlem için bilişsel hesaplamalardan yardım alır. Bu teknolojiye ait olan görüntüler ve konuşmaların dışında ilgili verilerin yorumlanabilmesi ve sonrasında tutarlı bir şekilde geri bildirim sağlayabilmesi bilişsel hesaplamalar sayesinde mümkündür. 
  • Yapay zekânın kullanmış olduğu ileri algoritma; verilerin sadece daha fazla olmasında değil aynı zamanda daha hızlı bir biçimde analiz edilebilmesinde etkilidir. Ender şekilde yaşanan senaryoların tanımlanabilmesi ve sonrasında da optimize edilebilmesi için kullanılan ileri algoritma karmaşık sistemlerin yapay zekâ tarafından anlaşılabilmesine de katkı sağlar. 
  • Yapay zekânın bilinen özelliklerinden biri de yapabildiği yinelemeli işlemlerdir. Bunun için gereksinim duyduğu hesaplama gücünün elde edilmesine olanak tanıyan grafik işlem birimleri; yapay zekânın sinir ağlarının eğitilebilmesi için yardım aldığı bir başka yöntemdir. 
  • Yapay zekâ kullanarak elde etmek istediğiniz kusursuz sonuçlar için; zamana olduğu kadar dikkatli yapılan planlamalara da ihtiyacınız vardır. Anında bir çözüm beklemek doğru bir yaklaşım değildir. 
  • Yapay zekânın sunmuş olduğu doğru ve güvenilir bilgileri alabilmeniz için insana gereksinim vardır. Yapay zekâ insanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz sadece insanların imkânlarının daha fazla olmasında ve stratejik görevlere odaklanabilmesinde etkilidir. 
  • Yapay zekâ ile elde edeceğiniz sonuçlar verilerin çok olması ile bağlantılı değildir. En etkili ve güvenilir neticelere ulaşabilmek için yapay zekâ akıllı, güncel ve kaliteli verilere gereksinim duyar. 

Zor Durumlarda Kendi Kendini Tamir Edebilir

Teknolojik gelişmeler robotik bilimin kısa bir süre içerisinde epey ilerleme kaydetmesinde de etkili oldu. Günümüzde üretim hattına sahip olan birçok fabrikada insana gereksinim duyulmadan yüksek güvenlik ile çalışabilen robotların yanı sıra ev işlerinde de kullanılan ve otonom temizlik konusunda son derece başarılı sonuçlar sunan robotlardan yardım alınıyor. Robotik teknolojisi ile doğrudan bağlantılı olan ve son dönemlerin dikkat çeken yeniliklerinden biri de kendi kendini üretebilen robotların haricinde kendisini tamir edebilen ve bu sayede kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam edebilen robotlardır. İnsanlığın geleceğinde kökten değişikliklere sebebiyet verebilecek özelliklere sahip olan yeni nesil robotlar; Xenobot adı ile biliniyor.

Anlamlı Yazılar Yazabilir

Yapay zekâ teknolojisinin insanlara kolaylık sağlayan bir başka artısı ise anlamlı yazılar yazabiliyor olmasıdır. Makine öğrenimi ve otomasyon teknolojisinin sahip olduğu gücü kullanan yapay zekâ özellikli içerik yazma araçlarının oluşturduğu içerikler bir insan tarafından yazılmış izlenimi yaratacak kadar gerçekçi. Bundan birkaç sene öncesine kadar yazılabilen yazılar kısa cümlelerden oluşacak kadar sınırlı ve birkaç paragraftan daha fazlasını barındıracak kadar kaliteli değildi. Gösterdiği gelişim sayesinde ise son yılların gözde araçların biri haline geldi. Bu teknolojinin yardımı ile şarkı, blog yazısı, şiir ve pazarlama metni yazılabiliyorken kısa hikâyelerin de oluşturulabilmesi mümkün. Yapay zekâya sahip yazma araçlarını kullanabilmek istiyorsanız sadece birkaç sözcüğü girmeniz gerekiyor. Sonrasında istediğiniz ve girdiğiniz veriler sonucunda yapay zekânın yardımı ile otomatik bir şekilde içerik üretebilirsiniz. Cep telefonu modelleri seçeneklerinde de bu teknolojiyi destekleyecek tasarımlar son yıllarda ön plana çıkıyor. Günümüzün en çok kullanılan akıllı cihazlarından biri olan akıllı saat modellerinde dahi buna benzer bir teknoloji ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu araçlar belli bir sesi ya da tonu benimseyebilecek gelişime sahipler. Farklı talimatlar ile yazma araçlarını yönlendirebilirsiniz. Yapay zekâ destekli yazma araçlarının bu inanılmaz başarıyı sağlayabilmesi beslendiği milyarlarca veri noktası ile mümkün hale gelebiliyor. 2019 yılı itibari ile popülerlik kazanan GPT-3 yapay zekâ teknolojisinin eğitimi bütün internet bilgi tabanının yaklaşık olarak %10’unu kapsayacak şekilde verildi. Bu da ortalama 570 GB veri anlamına geliyor.

Fazlasıyla Zeki Olabiliyor

Gösterdiği ilerleme ve gelişmenin etkisi ile oldukça büyük bütçeli bir endüstri haline gelen yapay zekâ son yıllarda pek çok sektörde sağladığı kolaylık ve sunduğu avantajlar ile kendini gösteriyor. Yapay zekâ teknolojinin diğer teknolojilerden ayıran birçok özellik mevcut ancak en önemlisi insan zekâsını taklit edebiliyor olması. Bu da insanların yapabileceği birden fazla işlem ve eylemi çok daha iyi yapabilmesini mümkün kılıyor. Yapay zekânın yapabileceklerine örnek vermek gerekirse; kanserli hücreleri teşhis edebilir, strateji oyunlarında (Diplomacy, Go, StarCraft, satranç ve benzeri) sizi yenebilir, müzik besteleyebilir ve hatta sanat eseri üretebilir. Dil performansı olarak değerlendirildiğinde insandan daha iyi bir performans sergilediği gözlemlenen Al teknolojisi makale yazabilecek bir kapasiteye sahip. Fazla zeki olabilen bir teknoloji gibi görünse de insan zihni kadar gelişmiş olup olamayacağı ise hala bir tartışma konusudur. Bu teknolojinin yakın zamanda olmasa dahi insan zekâsına ulaşabileceği öngörülüyor. İnsanların çocukluk döneminde; etrafındaki dünya ile etkileşime girebilmesine imkân veren eleştirel akıl yürütme ya da öğrendiği duygusal düzenleme ve devamında duygu gelişimi henüz yapay zekâda bulunmayan yetenekler arasında yer alıyor. Ancak bilim adamlarının görüşü; insanlar bu özellikleri öğrenebiliyor ise eğitim ve etkileşim sonucunda yapay zekânın da öğrenebileceği yönünde. Dolayısı ile bazı araştırmacılara göre asıl sorulması gereken soru; yapay zekânın insan düzeyine erişip erişemediği değil ne zaman ve nasıl ulaşabileceği olması gerektiğidir.

Neden Yapay Zekâya İhtiyacımız Var?

İnsan zekâsının gerektirdiği görev ve eylemlerin makineler tarafından yapılabilmesi ile çıkılan yol yapay zekânın asıl amacını oluşturuyor. Bu nedenle de yaratılması ve geliştirilmesi sırasında makinelerin ya da robotların insanlardaki gibi duyma, görme veya hareket etme gibi yetilerinin yanı sıra seslerin değişik diller ile tanımlanabilmesi gibi farklı yetenekler eklenmiştir. Sonrasında eklenen problemin algılanabilmesi ve mantıklı bir sonuca ulaştırılabilmesi yeteneği yapay zekânın pek çok konuda avantaj sunabilmesini sağlamıştır. İnsanların yapmış olduğu görevleri hem daha hızlı hem de daha verimli bir şekilde yapabilen yapay zekâ hayatın kolaylaşmasında son derece etkilidir. Cep telefonu modellerinde bulunan dil çeviri, navigasyon ve sesli asistan uygulamalarının haricinde sağlık hizmetleri ya da sosyal güvenlik alanı gibi pek çok sektörde sağlamış olduğu faydalar yapay zekâya olan ihtiyaçların artarak devam etmesindeki en belirgin unsurlardandır. Günümüzde giyilebilir teknoloji olan akıllı saat modellerinde de yapay zekâ desteğine yer verilmesi insan gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanabilmesini hedefler.