0%

İçeriğimizde bulabileceğiniz başlıklar şu şekildedir;

 • Sar Değeri Nedir? Ne İşe Yarar?
 • Sar Değeri Nedir?
 • İdeal Sar Değeri Kaç Olmalıdır?
 • Telefon Sar Değeri Kaç Olmalıdır?
 • SAR Değeri Ne İşe Yarar?
 • SAR Değeri Zararları Nelerdir?
 • Cep Telefonlarında Olması Gereken SAR Değeri Kaçtır?
 • SAR Değeri Ölçümü Nasıl Gerçekleşir?
 • SAR Değerinin Olumsuz Etkileri Nelerdir?
 • Yüksek SAR Değeri 24 Saatteki Yan Etkileri Nelerdir?

Sar Değeri Nedir?

Sar değeri, ICNIRP tarafından belirlenen limit değerler, insan vücudunun 1 kg'ının sıcaklığını 1°C yükselten elektromanyetik enerji miktarını belirlemektedir. Bu limit değerler, meslekleri gereği elektromanyetik alanlara maruz kalanlar için 0.4 W/kg ve genel halk maruziyeti için 0.08 W/kg olarak belirlenmiştir. SAR değeri insanlar için ölçülemez, ancak belirlenen limit değerlerle koruma sağlanması amaçlanmaktadır.

Sar Değeri ile İlgili Bütün Her Şey!

Akıllı telefonların sayısının artmasıyla beraber, hayatımıza birçok yeni kavram girdi. Bu kavramlardan biri de SAR değeridir. SAR değeri hakkında birçok bilgi olmasına rağmen, pek çok insan SAR değerinin ne olduğunu bilmeyebilir.

O halde, SAR değeri nedir ve telefonda SAR değeri kaç olmalıdır? ABD Federal İletişim Komisyonu'nun yaptığı açıklamalara göre: vücut için 1 gr. doku üzerinde yapılan ölçüm dikkate alındığı zaman 1.6 W/Kg SAR seviyesine sahip telefonların güvenli olduğu söyleniyor. Avrupa'da, resmi kurumlar, telefonun 10 gram doku üzerinde ölçülen SAR değerinin 2 W/kg'dan az olması konusunda öneride bulunuyor.

SAR (Özgül Soğurma Oranı), bir mobil cihazın insan vücudu tarafından emilen elektromanyetik enerjisinin ölçüsüdür. SAR, mobil cihazın vücuda yakınlığı, sinyal gücü, anten tasarımı ve diğer faktörler gibi birden fazla değişkene bağlıdır. Bu sebeple, farklı marka ve modellerdeki cihazların SAR değerleri farklılık gösterebilir. Her mobil cihaz, etrafına belli oranda bir radyasyon yayar ve bu yayılım, SAR değeri ile ifade edilir. Açılımı "Specific Absorption Rate" olan SAR, Türkçe karşılığıyla "Özgül Soğurma Oranı" anlamına gelir. SAR değeri, cihazın insan vücuduna yaydığı radyasyon miktarını temsil eder. SAR değeri, belirli bir sürede belirli bir insan dokusu tarafından emilen radyasyonu Watt/kg olarak ifade edilir.

SAR değeri, telefon kullanımı sırasında insanların radyoaktif enerjiye maruz kalma durumunu ifade eder. SAR sistemi, insan vücuduna zararlı etkileri olan radyasyonu belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle, SAR değeri arttıkça, insan sağlığı için potansiyel bir risk oluşabilir.

Sar Değeri, bir elektronik cihazın radyo frekansı (RF) enerjisi yayma yeteneğini ölçen bir parametredir. Sar değeri, Specific Absorption Rate'ın kısaltmasıdır. Bu değer, bir cihazın kullanımı sırasında vücut tarafından emilen elektromanyetik enerji miktarını ölçer.

SAR değeri, cep telefonu tercih edilip özelliklerine bakılırken en az kamera işlevleri ya da RAM gibi değerleri kadar önemli ve dikkat edilmesi gereken bir orandır.

Daha spesifik olarak, sar değeri, bir cihazın vücut dokularına neden olduğu radyo frekansı enerjisinin bir ölçüsüdür. Bu enerjinin belirli bir süre boyunca bir kilogram doku başına ne kadar olduğunu gösteren bir birimle ifade edilir (Watt/kg).

Sar değeri, genellikle cep telefonları gibi kablosuz iletişim cihazları için önemlidir. Cihazlar vücuda ne kadar elektromanyetik enerji yaydıklarını gösteren bir sar değeri raporu içerir. Bu değer, sağlık etkilerini değerlendirmek için bir kılavuz olarak kullanılır.

Her ülkede farklı sar değeri standartları olabilir ve genellikle belirli bir sınırın üzerine çıkmayan cihazlar piyasaya sürülmektedir. Bu sınırlar, genellikle dünya sağlık örgütleri ve ulusal düzenleyici kurumlar tarafından belirlenir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1996 yılından bu yana yürütülmekte olan Elektromanyetik Alan Projesinde (WHO-EMF Project) cep telefonu SAR değerleri için üst sınıra (0.08 W/kg) yakın olan 0.1 W/kg SAR değeri önerildiği bilinmektedir. Özellikle bu değerin üzerinde SAR değeri bulunan cep telefonlarının kullanılmaması genellikle tercih edilmelidir.

Sar değeri düşük olan bir cihazın kullanımı, elektromanyetik enerjinin vücut tarafından emilimini azaltabilir, bu da potansiyel sağlık risklerini azaltabilir. Ancak, bu değerlerin sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilim dünyasında hâlâ birçok tartışma devam etmektedir. Bu nedenle, kullanıcılar genellikle düşük sar değerine sahip cihazları tercih etmektedir.

İdeal Sar Değeri Kaç Olmalıdır?

İdeal SAR (Specific Absorption Rate - Özgül Soğurma Oranı) değeri, insan vücudunun sağlığına zarar vermeden kabul edilebilir seviyede elektromanyetik enerjiyi emme düzeyini belirtir. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından önerilen ve genellikle kabul edilen güvenli SAR limiti 2 W/kg'dır. Ancak, farklı ülkeler veya kuruluşlar bu limit değerinde farklılıklar gösterebilir. Örneğin, FCC (Federal Communications Commission) tarafından belirlenen SAR limiti Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.6 W/kg olarak belirlenmiştir. Her ülkenin ve kuruluşun belirlediği SAR limiti farklı olabilir, bu nedenle kullanıcılar, kullandıkları cihazların SAR değerlerini ve uygunluk standartlarını dikkate almalıdır.

Uluslararası Elektromanyetik Alan (EMF) Güvenlik Kuralları ve yönergeleri, elektronik cihazların Specific Absorption Rate (SAR) değerlerini belirler. SAR değeri, bir cihazın vücut dokularında oluşturduğu elektromanyetik enerji emilimini ölçer. Ancak, "ideal" SAR değeri kesin bir sayıya indirgenemez, çünkü bu değer cihaz türüne, kullanım süresine, frekans bandına ve vücut ile cihaz arasındaki mesafeye bağlı olarak değişebilir.

Her ülkede ve bölgede farklı sağlık standartları olabilir. Genellikle, ulusal düzenleyici kurumlar ve uluslararası sağlık kuruluşları, elektronik cihazların SAR değerlerini belirlemek için belirli standartlar ve sınırlar oluştururlar. Bu standartlar, çeşitli frekanslardaki elektromanyetik alanların insan sağlığına potansiyel etkilerini sınırlamayı amaçlar.

Cihazlar genellikle belirli bir SAR sınırı altında olmalıdır ve üreticiler, ürünlerinin bu sınırları aşmadığına dair uygun testleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kullanıcılar genellikle daha düşük SAR değerine sahip cihazları tercih ederler, çünkü bu, elektromanyetik enerji emilimini sınırlayabilir.

İdeal SAR değeri, kullanıcının konforu, sağlığı ve güvenliği açısından düşük olmalıdır. Ancak, hangi değerin "ideal" olduğu, kişisel tercihlere ve sağlık endişelerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir cihaz seçerken, kullanıcıların ürünün SAR değerlerini kontrol etmeleri ve belirlenen standartlara uygun olup olmadığını doğrulamaları önemlidir.

Telefon Sar Değeri Kaç Olmalıdır?

Telefonların SAR (Specific Absorption Rate - Özgül Soğurma Oranı) değeri, kullanıcıların vücut dokuları tarafından emilen elektromanyetik enerji miktarını ölçer. Uluslararası standartlar, mobil cihazların SAR değerlerinin belirli bir güvenlik seviyesini aşmamasını öngörür. Genellikle, bir telefonun SAR değeri, 1.6 W/kg'ın altında olmalıdır. Ancak, bazı ülkelerde bu limit farklılık gösterebilir. Kullanıcılar, satın alacakları telefonların SAR değerlerini dikkate alarak tercih yapmalı ve mümkünse daha düşük SAR değerine sahip cihazları tercih etmelidirler.

Birçok kişinin merak ettiği konulardan biri de "Telefon SAR değeri kaç olmalı?"dır sorusudur. SAR değeri, watt başına kilogram (W/kg) cinsinden ölçülebilir. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından belirlenen limit değerlerin altında olması gerekir. Bu sınır, bir cihazın vücuda zararlı elektromanyetik enerji yaydığını düşündüren güvenlik seviyesi olarak bilinir. Limit değerleri, genel olarak cihazın vücuttan uzaklığına göre değişiklik gösterir.

SAR değerinin düşük olması, bir cihazın daha güvenli olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, SAR değeri, sadece bir cihazın insan sağlığına etkileri hakkında tek başına bir değer değildir. Bu nedenle SAR değerinin yanı sıra, bazı faktörler de dikkate alınmalıdır. Örneğin cihazın sinyal gücü, kullanım süresi ve kullanıcıya ne kadar yakın temasta olduğu gibi faktörler de çok önemlidir.

ABD Hükümeti Federal İletişim Komisyonu'na göre ideal SAR değeri 1.60 W/kg'ı geçmemelidir. Avrupa Birliği Konseyi ise bu oranı 2.0 W/kg olarak belirlemiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, FCC'nin SAR değerini 1 gram insan dokusunun emdiği radyasyon olarak ölçmesi, Avrupa Birliği Konseyi'nin ise SAR değerini 10 gram insan dokusunun emdiği radyasyon düzeyi olarak ölçmesidir. Ancak hiçbir telefon, bu oranlardan yüksek olarak kullanıcıya sunulamaz. Cep telefonları için önerilen SAR değeri, genel olarak 1,6 W/kg'den azdır. Ancak, bu değer her ülke için farklılık gösterebilir. Bazı ülkelerde, SAR değeri 2 W/kg'ye kadar çıkabilirken, diğer ülkelerde bu değer daha da düşük olabilir. SAR değerleri, cihazın kullanım kılavuzlarında bulunabilir.

Sonuç olarak, SAR değeri bir mobil cihazın insan sağlığına etkileri hakkında önemli bir gösterge olarak ön plana çıkar. Ancak, tek başına bir cihazın güvenli olup olmadığını belirlemek için yeterli olmayabilir. Diğer faktörler de dikkate alınmalı ve cihazların güvenli bir şekilde kullanılması için üreticinin önerilerine mutlaka uyulmalıdır.

SAR Değeri Ne İşe Yarar?

Bazı bilim insanlarının önemli bir kısmı tarafından zararlı olarak kabul edilen SAR değeri konusunda bazı net olmayan düşünceler vardır. Sinyal gücünün artış göstermesi telefonla çok daha rahat iletişim kurabilmenizi sağlar. Bunun yanı sıra SAR değeri, birden fazla önemli zararın da ortaya çıkmasına neden olabilir.

Cep telefonunun sinyal alabilmesine yardımcı olan SAR değerinin yüksek seviyelerde olması ise telefon kullanımını daha etkili bir hale getirir. Radyasyondan kaçmak ve SAR değerinin yüksek etkilerinden kurtulabilmek için genellikle kulaklık kullanımı tavsiye edilir. Bunun dışında yalnız olunması durumunda hoparlör üzerinden konuşulmasının tercih edilmesi de vücudun telefonla temas etmesini önleyebilir.

SAR Değeri Zararları Nelerdir?

SAR değeri, cep telefonu kullanımında önemli bir faktör olmakla birlikte vücuda ne kadar radyasyon absorbe edildiğini gösterir. Yüksek SAR değerleri, uzun süreli cep telefonu kullanımı sonucu oluşan bazı zararları da beraberinde getirebilir. Peki, SAR değeri zararları nelerdir?

 • Baş Ağrısı: SAR değeri yüksek telefonlar, uzun süreli kullanımlarda baş ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir.
 • Uyku Bozukluğu: Yüksek SAR değerleri, uyku kalitesinde azalma görülmesine neden olabilir.
 • Göz Problemleri: SAR değeri yüksek telefonların uzun süreli kullanımı, göz yorgunluğu, kızarıklık ve sulanma gibi sorunlara neden olabilir.

Yukarıdaki zararların oluşmaması için, SAR değeri düşük olan telefonlar tercih edilmelidir. Ayrıca, kulaklık kullanımı ve telefonu mümkün olduğunca uzak tutmak da zararların önlenmesine yardımcı olabilir.

Telefon Sar Değeri Kaç Olmalıdır?

Cep telefonlarının SAR (Specific Absorption Rate - Belirli Soğurma Oranı) değeri, cihazın vücut tarafından emilen elektromanyetik radyasyon miktarını ölçer. SAR değeri, bir cihazın kullanım sırasında vücut dokularına ne kadar radyasyon yaydığını gösterir. SAR değeri genellikle watt başına kilogram cinsinden ifade edilir.

Farklı ülkelerde ve bölgelerde, cep telefonlarının maksimum SAR değerleri konusunda belirli standartlar ve sınırlamalar olabilir. Örneğin, Federal İletişim Komisyonu (FCC) ABD'de, Avrupa Birliği ülkelerinde ise Avrupa Elektronik Haberleşme Standardizasyon Enstitüsü (ETSI) belirli SAR sınırlamalarını uygular.

SAR değeri genellikle 1.6 W/kg veya daha düşük olarak kabul edilir. Ancak, farklı ülkelerde bu değerler değişebilir. Kullanıcılar genellikle daha düşük SAR değerine sahip telefonları tercih ederler, çünkü düşük SAR değeri, kullanıcının maruz kaldığı elektromanyetik radyasyon miktarını sınırlar.

Cihazınızın SAR değerini öğrenmek için, genellikle üretici firmanın resmi web sitesi veya cihazın kullanım kılavuzunda bulunan bilgileri kontrol etmeniz gerekebilir.

SAR Değeri Ölçümü Nasıl Gerçekleşir?

Cep telefonlarının SAR değerini öğrenmek için birkaç etkili yol bulunmaktadır. İlk olarak, kendi telefonunuzun SAR değerini ayarlar menüsünden kolayca bulabilirsiniz. Telefonunuzun ayarlar bölümünde genellikle "Yasal Bilgilendirme" veya "Hakkında Telefon" gibi bir menü bulunur. Bu bölümde RF (Radyo Frekansı) başlığı altında SAR değeri yer alır. Bu adımları takip ederek, kullandığınız telefon modeline özgü SAR değerine ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, telefonunuzun kullanım kılavuzunu inceleyerek de SAR değerine ulaşabilirsiniz. Kılavuz genellikle telefonunuzu satın aldığınızda kutu içerisinde bulunur veya üretici firmanın resmi web sitesinden dijital olarak erişilebilir. Kullanım kılavuzunda, teknik özellikler veya telefonun SAR değeriyle ilgili bilgiler bulunabilir.

Ayrıca, telefon üreten markaların resmi web sitelerinden de SAR değerini sorgulayabilirsiniz. Bu genellikle markanın destek veya müşteri hizmetleri bölümünde mümkündür. Telefonunuzun modelini ve seri numarasını girerek, cihazınızın SAR değerini kolayca öğrenebilirsiniz.

Bu basit adımları takip ederek, cep telefonunuzun SAR değerini öğrenmek hem kullanım güvenliği hem de bilinçli bir tüketici olma açısından önemli bir adımdır.

SAR Değerinin Olumsuz Etkileri Nelerdir?

SAR değeri, cep telefonlarının vücut tarafından emilen elektromanyetik radyasyon miktarını ölçer. Ancak, bu değerler genellikle belirlenen güvenlik sınırları içindedir ve kullanıcılar için zararlı olmamalıdır. Ancak, yine de yüksek SAR değerlerinin bazı potansiyel etkileri vardır:

 • Isınma: Yüksek SAR değerine sahip bir cep telefonunun uzun süreli ve yoğun kullanımı, cihazın çevresindeki dokuların hafif bir şekilde ısınmasına neden olabilir. Ancak, genellikle bu ısınma miktarı sağlık üzerinde belirgin bir etkiye yol açmaz.
 • Doku Isıması: Elektromanyetik radyasyon, dokularda hafif bir ısınmaya neden olabilir. Ancak, mevcut sınırlar genellikle bu etkinin sağlık üzerinde zararlı bir etkiye yol açmasını önler.
 • Belirsiz Riskler: Elektromanyetik alanlar ve radyasyonla ilgili sağlık etkileri konusundaki bilimsel araştırmalar devam etmektedir. Ancak, mevcut bilimsel kanıtlar, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyonun, mevcut güvenlik standartları içinde kullanıldığında genellikle insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Önemli bir nokta, SAR değerinin, cep telefonlarının günlük kullanımında mevcut standartlara uygun olması durumunda genellikle sağlık riski oluşturmamasıdır. Ancak, özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve elektromanyetik hassasiyeti olan bireyler gibi belirli gruplar, elektromanyetik alanlara maruziyet konusunda daha dikkatli olmalıdır. Bu nedenle, cep telefonu üreticilerinin belirledikleri kullanım talimatlarına ve güvenlik standartlarına uymak önemlidir.

Yüksek SAR Değeri 24 Saatteki Yan Etkileri Nelerdir?

 • Kalp pili kullanan kişilerin pillerinde işlev bozuklukları meydana gelebilir,
 • Bağışıklık sisteminde bozukluklar yaşanabilir,
 • Baş ağrısı ve kendini sersemlemiş hissetme olabilir,
 • Kan hücrelerinde görülecek bozulmalar meydana gelebilir,
 • İşitme duyusunda geçici ve kalıcı bozukluklar olabilir,
 • Kulaklarda sıcaklık hissi ve farklı oranlarda çınlama meydana gelebilir,
 • Kişide dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu meydana gelebilir,
 • Devam eden yorgunluk hissi ve bitmeyen stres hali oluşabilir,
 • Görme duyusunda bozukluk ve daralan görüş alanı gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir.