Anket

Operasyonel ve Finansal Veriler

Finansal Raporlar

31.03.2023 Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

31.12.2022 Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

31.12.2021 Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Faaliyet Raporları

31.12.2022 Faaliyet Raporu

31.12.2021 Faaliyet Raporu

Hisse Senedi Verileri

Güncelleme Yapılacaktır.

Hissenin Borsa Kodu ve Tanımı

Güncelleme Yapılacaktır.

Yukarı git