Anket

ReeAktör

Reeder olarak sürekli gelişmek ve geliştirmek her zaman önceliğimiz. O yüzden ilk günden itibaren Reederlılar ile birlikte öğreniyor, birlikte büyüyoruz.

“Reeaktör” Eğitim ve Gelişim Programı kapsamında, mühendislerimizin işe başladıkları ilk sene boyunca farklı departmanlarda rotasyonlu şekilde eğitim görmelerini sağlayarak sektörel ve kişisel gelişimlerine destek oluyoruz.

3 Aşamalı Yetkinlik Güçlendirme

REEDER olarak çalışanlarımızın mesleki yetkinliklerini güçlendirmek ve yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni becerileri en hızlı ve etkili şekilde edinmelerini sağlamak için İnsan Kaynaklarımız aktif ve sistemli bir şekilde çalışıyor. Ekip arkadaşlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek için 3 aşamalı yetkinlik güçlendirme sistemini hayata geçirdik. Yetkinlik güçlendirme döngüsü ile ekip arkadaşlarımızın mesleki yetkinliklerinin desteklenmesi, güçlü yönlerinin daha etkili kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması ve gerçekleştirdiği işe bağlı olarak zayıf yönlerini ise giderecek bilgi ve beceri setiyle donatılması amaçlanmaktadır.

Çalışma Sistemi

Her birimiz yetkinlik, bilgi ve becerilerimizi birleştirerek yenilikçi teknolojiler geliştiriyoruz. Takım olarak birbirimize güveniyor ve etkili planlama ile hedeflerimize ulaşıyoruz. 

Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi

Reeder’da her şey atık yönetimi felsefesiyle dönüşür!

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile ulusal hedeflere yönelik çalışmalara projelerimizle destek veriyoruz. Sıfır Atık Bilinci oluşturmak en önemli başlangıç. Prof.Dr. Yüksel Ardalı ile Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi gerçekleştirdik.

Yukarı git