Anket

Çerez Politikası

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde çoğunlukla çerezler (cookies) şeklindeki bilgileri tarayıcınızda saklayabilir veya tarayıcınızdan alabiliriz. Bu bilgiler sizinle, tercihlerinizle veya cihazınızla alakalı olabilir ve çoğunlukla sitenin beklediğiniz şekilde çalışmasında kullanılır. Bilgiler genellikle sizi doğrudan tanımlamaz, bununla birlikte size daha kişiselleştirilmiş bir internet deneyimi sunabilir. Gizlilik hakkınıza saygı duyduğumuz için, bazı çerez türlerine izin vermemeyi seçebilirsiniz. Ancak, belirli türlerdeki çerezlerin engellenmesi sitedeki deneyiminizi ve sunabileceğimiz hizmetleri etkileyebilir.

Bir çerez, bir internet sitesinin – bir kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinde oturum açma bilgileriniz gibi sizinle ilgili bilgileri hatırlamak için tarayıcınızdan cihazınızda saklamasını istediği küçük veri parçasıdır (metin dosyası). Bu çerezler bizim tarafımızdan yerleştirilir ve birinci taraf çerezler olarak adlandırılır. Ayrıca, reklam ve pazarlama çabalarımız için, ziyaret ettiğiniz internet sitesi etki alanından farklı bir etki alanından gelen çerezler olan, üçüncü taraf çerezlerini de kullanırız.

Daha spesifik olarak, çerezler ve diğer izleme teknolojilerini aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

 • Gezinim esnasında size yardımcı olmak için 
 • Hizmet veya internet sitesi kaydı, oturum açma ve geri bildirim sağlama yetinizde size yardımcı olmak için
 • İnternet sitelerimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi veya uygulamalarımızı kullanımınızı analiz etmek için
 • Tanıtım ve pazarlama çalışmalarımızla (davranışsal reklamcılık dahil) size yardımcı olmak için

aşağıda, internet sitelerimizde kullandığımız çerez türlerinin bir tanımı yer almaktadır.

İnternet sitelerimiz, doğru çerez listelerini muhafaza etmek için bir çerez tarama aracı ile taranır.

Çerez Kategorileri

Kesinlikle Gerekli Çerezler

Bu çerezler, internet sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi ayarlamak, oturum açmak veya formları doldurmak gibi bir hizmet talebi anlamına gelen eylemlere yanıt olarak ayarlanır. Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler kişiyi tanımlamak için kullanılan hiçbir bilgiyi saklamaz.

Performans Çerezleri

Bu çerezler, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamızı sağlar. Hangi sayfaların en popüler, hangilerinin az popüler olduğunu bilmemize ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini görmemize yardımcı olurlar. Bu çerezler tarafından toplanan tüm bilgiler bir araya getirilir ve bu nedenle anonimdir. Bu çerezlere izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz ve bunların performansını izleyemeyiz.

İşlevsel Çerezler

Bu çerezler, internet sitesinin gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme sağlamasına olanak tanırlar. Bunlar bizim tarafımızdan veya hizmetleri sayfalarımıza eklenen üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından ayarlanabilir. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu hizmetlerin bir kısmı veya hiçbiri düzgün çalışmayabilir.

Hedef Belirleme Çerezleri

Bu çerezler, reklam ortaklarımız tarafından sitemiz aracılığıyla ayarlanabilir. Ortaklarımızdan bazıları ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve size diğer sitelerdeki ilgili reklamları göstermek için çerezler veya internet işaretçileri (tek piksellik görüntü dosyası) kullanabilir. Doğrudan kişisel bilgi depolamazlar ancak tarayıcınızı ve internet cihazınızı özgün bir şekilde tanımlamak üzerine oluşturulmuşlardır. Bu çerezlere izin vermezseniz, daha hedef odaksız bir reklam deneyimi yaşarsınız.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler, içeriğimizi arkadaşlarınızla ve ağlarınızla paylaşmanızı sağlamak için siteye eklediğimiz bir dizi sosyal medya hizmeti tarafından yerleştirilir. Tarayıcınızı diğer sitelerden takip edebilir ve ilgi alanlarınızın profilini oluşturabilirler. Bu, ziyaret ettiğiniz diğer internet sitelerinde gördüğünüz içerik ve mesajları etkileyebilir. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu paylaşım araçlarını kullanamayabilir veya bunları göremeyebilirsiniz.

Çerezlerin Kullanım Amacı

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. 
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. 
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. 

Çerez Tercihlerinizi Yönetmek

Çerez tercihlerinizi istediğiniz gibi yönetmeniz mümkündür. Ancak Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonları çalışmayabilecektir.

Çerezlere dair tercihler aşağıdaki gibi yönetilebilir:

 • Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Site’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Kullanıcının Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, …’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Sayılan bu haklar, Veri Sahipleri tarafından KVKK çerçevesinde hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, KVVK tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası ile kullanıcılarına kişisel verilerinin işlenmesi ve Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve hakları konusunda bilgilendirmeyi hedeflemiştir.

Değişiklik Hakkı

Bu Çerez Politikası her zaman değiştirilebilir ve websitesinde yayınlandığı andan itibaren yeni politika geçerli olacaktır.

Yukarı git