0%

Sağ ve sol kulaklık

Güç kutusu

Şarj aleti

Kullanım kılavuzu

 NOT :  Güç kutusunun ön kısmında bulunan pil LED göstergesi, size yalnızca güç kutusunun
yeterli şarj olup olmadığını gösterir.